Kết quả Euro 2021 - Kết quả Euro hôm nay

Thứ Bảy, ngày 13/04/2024 - 16:15
5 / 5 của 2 đánh giá
Kết quả VCK Euro 2021 mới nhất rạng sáng nay, xem kết quả bóng đá vòng loại Euro 2021 đêm qua, livescore tỷ số vòng loại Euro 2021 hôm nay.
Lượt trận thứ nhất vòng bảng
02:00 12/06 Turkey Turkey 0-0 Italy Italy
20:00 12/06 Wales Wales 0-0 Switzerland Switzerland
23:00 12/06 Denmark Denmark 0-0 Finland Finland
02:00 13/06 Belgium Belgium 0-0 Russia Russia
20:00 13/06 England England 0-0 Croatia Croatia
23:00 13/06 Austria Austria 0-0 North Macedonia North Macedonia
02:00 14/06 Netherlands Netherlands 0-0 Ukraine Ukraine
20:00 14/06 Scotland Scotland 0-0 Czech Republic Czech Republic
23:00 14/06 Poland Poland 0-0 Slovakia Slovakia
02:00 15/06 Spain Spain 0-0 Sweden Sweden
23:00 15/06 Hungary Hungary 0-0 Portugal Portugal
02:00 16/06 France France 0-0 Germany Germany
Lượt trận thứ hai vòng bảng
20:00 16/06 Finland Finland 0-0 Russia Russia
23:00 16/06 Turkey Turkey 0-0 Wales Wales
02:00 17/06 Italy Italy 0-0 Switzerland Switzerland
20:00 17/06 Ukraine Ukraine 0-0 North Macedonia North Macedonia
23:00 17/06 Denmark Denmark 0-0 Belgium Belgium
02:00 18/06 Netherlands Netherlands 0-0 Austria Austria
20:00 18/06 Sweden Sweden 0-0 Slovakia Slovakia
23:00 18/06 Croatia Croatia 0-0 Czech Republic Czech Republic
02:00 19/06 England England 0-0 Scotland Scotland
20:00 19/06 Hungary Hungary 0-0 France France
23:00 19/06 Portugal Portugal 0-0 Germany Germany
02:00 20/06 Spain Spain 0-0 Poland Poland
Lượt trận thứ ba vòng bảng
23:00 20/06 Switzerland Switzerland 0-0 Turkey Turkey
23:00 20/06 Italy Italy 0-0 Wales Wales
23:00 21/06 Ukraine Ukraine 0-0 Austria Austria
23:00 21/06 North Macedonia North Macedonia 0-0 Netherlands Netherlands
02:00 22/06 Russia Russia 0-0 Denmark Denmark
02:00 22/06 Finland Finland 0-0 Belgium Belgium
02:00 23/06 Czech Republic Czech Republic 0-0 England England
02:00 23/06 Croatia Croatia 0-0 Scotland Scotland
23:00 23/06 Sweden Sweden 0-0 Poland Poland
23:00 23/06 Slovakia Slovakia 0-0 Spain Spain
02:00 24/06 Portugal Portugal 0-0 France France
02:00 24/06 Germany Germany 0-0 Hungary Hungary
Vòng 1/8
23:00 26/06 Wales Wales 0-0 Denmark Denmark
02:00 27/06 Italy Italy 0-0 Austria Austria
23:00 27/06 Netherlands Netherlands 0-0 Czech Republic Czech Republic
02:00 28/06 Belgium Belgium 0-0 Portugal Portugal
23:00 28/06 Croatia Croatia 0-0 Spain Spain
02:00 29/06 France France 0-0 Switzerland Switzerland
23:00 29/06 England England 0-0 Germany Germany
02:00 30/06 Sweden Sweden 0-0 Ukraine Ukraine
Tứ kết
23:00 02/07 Switzerland Switzerland 0-0 Spain Spain
02:00 03/07 Belgium Belgium 0-0 Italy Italy
23:00 03/07 Czech Republic Czech Republic 0-0 Denmark Denmark
02:00 04/07 Ukraine Ukraine 0-0 England England
Bán kết
02:00 07/07 Italy Italy 0-0 Spain Spain
02:00 08/07 England England 0-0 Denmark Denmark
Bảng A
20:00 12/06 Wales Wales 0-0 Switzerland Switzerland
20:00 14/06 Scotland Scotland 0-0 Czech Republic Czech Republic
23:00 15/06 Hungary Hungary 0-0 Portugal Portugal
02:00 16/06 France France 0-0 Germany Germany
02:00 17/06 Italy Italy 0-0 Switzerland Switzerland
02:00 19/06 England England 0-0 Scotland Scotland
20:00 19/06 Hungary Hungary 0-0 France France
23:00 19/06 Portugal Portugal 0-0 Germany Germany
23:00 20/06 Switzerland Switzerland 0-0 Turkey Turkey
02:00 23/06 Croatia Croatia 0-0 Scotland Scotland
02:00 24/06 Germany Germany 0-0 Hungary Hungary
02:00 29/06 France France 0-0 Switzerland Switzerland
23:00 29/06 England England 0-0 Germany Germany
23:00 02/07 Switzerland Switzerland 0-0 Spain Spain
Bảng B
02:00 12/06 Turkey Turkey 0-0 Italy Italy
20:00 13/06 England England 0-0 Croatia Croatia
02:00 15/06 Spain Spain 0-0 Sweden Sweden
02:00 17/06 Italy Italy 0-0 Switzerland Switzerland
23:00 18/06 Croatia Croatia 0-0 Czech Republic Czech Republic
02:00 20/06 Spain Spain 0-0 Poland Poland
23:00 20/06 Italy Italy 0-0 Wales Wales
02:00 23/06 Croatia Croatia 0-0 Scotland Scotland
23:00 23/06 Slovakia Slovakia 0-0 Spain Spain
02:00 27/06 Italy Italy 0-0 Austria Austria
23:00 28/06 Croatia Croatia 0-0 Spain Spain
23:00 02/07 Switzerland Switzerland 0-0 Spain Spain
02:00 03/07 Belgium Belgium 0-0 Italy Italy
02:00 07/07 Italy Italy 0-0 Spain Spain
Bảng C
23:00 12/06 Denmark Denmark 0-0 Finland Finland
20:00 13/06 England England 0-0 Croatia Croatia
23:00 17/06 Denmark Denmark 0-0 Belgium Belgium
02:00 19/06 England England 0-0 Scotland Scotland
02:00 22/06 Russia Russia 0-0 Denmark Denmark
02:00 23/06 Czech Republic Czech Republic 0-0 England England
23:00 26/06 Wales Wales 0-0 Denmark Denmark
23:00 29/06 England England 0-0 Germany Germany
23:00 03/07 Czech Republic Czech Republic 0-0 Denmark Denmark
02:00 04/07 Ukraine Ukraine 0-0 England England
02:00 08/07 England England 0-0 Denmark Denmark
Bảng D
23:00 13/06 Austria Austria 0-0 North Macedonia North Macedonia
02:00 14/06 Netherlands Netherlands 0-0 Ukraine Ukraine
02:00 16/06 France France 0-0 Germany Germany
02:00 18/06 Netherlands Netherlands 0-0 Austria Austria
20:00 19/06 Hungary Hungary 0-0 France France
23:00 21/06 Ukraine Ukraine 0-0 Austria Austria
23:00 21/06 North Macedonia North Macedonia 0-0 Netherlands Netherlands
02:00 24/06 Portugal Portugal 0-0 France France
02:00 27/06 Italy Italy 0-0 Austria Austria
23:00 27/06 Netherlands Netherlands 0-0 Czech Republic Czech Republic
02:00 29/06 France France 0-0 Switzerland Switzerland
Bảng E
02:00 13/06 Belgium Belgium 0-0 Russia Russia
23:00 14/06 Poland Poland 0-0 Slovakia Slovakia
23:00 17/06 Denmark Denmark 0-0 Belgium Belgium
20:00 18/06 Sweden Sweden 0-0 Slovakia Slovakia
02:00 22/06 Finland Finland 0-0 Belgium Belgium
23:00 23/06 Slovakia Slovakia 0-0 Spain Spain
02:00 28/06 Belgium Belgium 0-0 Portugal Portugal
02:00 03/07 Belgium Belgium 0-0 Italy Italy
Bảng F
02:00 12/06 Turkey Turkey 0-0 Italy Italy
20:00 14/06 Scotland Scotland 0-0 Czech Republic Czech Republic
23:00 15/06 Hungary Hungary 0-0 Portugal Portugal
23:00 16/06 Turkey Turkey 0-0 Wales Wales
23:00 18/06 Croatia Croatia 0-0 Czech Republic Czech Republic
23:00 19/06 Portugal Portugal 0-0 Germany Germany
23:00 20/06 Switzerland Switzerland 0-0 Turkey Turkey
02:00 23/06 Czech Republic Czech Republic 0-0 England England
02:00 24/06 Portugal Portugal 0-0 France France
23:00 27/06 Netherlands Netherlands 0-0 Czech Republic Czech Republic
02:00 28/06 Belgium Belgium 0-0 Portugal Portugal
23:00 03/07 Czech Republic Czech Republic 0-0 Denmark Denmark
Thông báo